Notificare de informare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Eugene Estate S.A., cu sediul social situat la adresa Mun. Timisoara, str. Arh. Ion Mincu, nr. 7, ap. 1, Jud. Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/3114/2008, avand CUI RO24391550 (denumita in continuare Eugene Estate S.A. sau „Societatea”), colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Rolul prezentei informari este de a va explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, vor intra in vigoare si vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). Acest regulament va priveste si pe dvs. deoarece aduce modificari majore privind protectia datelor cu caracter personal, atat pentru clienti, cat si pentru operatori, si totodata va ofera mai multe drepturi in acest domeniu. GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. S.C.

Eugene Estate S.A. cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Societate cu privire la clientii acesteia:

 • Cu privire la clienti: Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, serie, numar, data eliberare act de identitate, telefon, e-mail, CNP, semnatura olografa si, daca este cazul, semnatura in format digital).
 • Cu privire la partenerii contractuali: Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, serie, numar, data eliberare act de identitate, telefon, e-mail, CNP, semnatura olografa si, daca este cazul, semnatura in format digital).
 • Cu privire la utilizatorii site-ului http://www.eugene.ro/ date de identificare online cum sunt adresele IP ale celor care acceseaza resursele online ale companiei, locatiile GPS, nume de utilizator in diverse aplicatii sau date care pot fi obtinute prin cookie-urile din browser.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati de munca sau fiscale, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Societatii;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in activitatea Societatii, in vederea incheierii si executarii contractului de prestari servicii cu societatea noastra;
 • parteneri ai Societatii, in vederea incheierii si executarii contractului de prestari servicii cu societatea noastra;
 • institutii, agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • angajati ai Societatii, in vederea incheierii si executarii contractului de prestari servicii cu societatea noastra;
 • instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, contabili, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluator, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul indeplinirii obligatiilor noastre legale sau in scopul realizarii intereselor legitime urmărite de catre noi sau de o parte terță.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus si/sau pe perioada de timp prevazuta pentru arhivare de dispozitiile legale generale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

(2) Dreptul la rectificare

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

(7) Dreptul la opozitie

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (www.dataprotection.ro).

(10) Dreptul de a va adresa justitiei.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail - la adresa: datepersonale@eugene.ro
 • personal - la oricare din punctele de lucru sau la sediul societatii
 • printr-o cerere transmisa prin posta la sediul societatii
 • telefonic - la numarul: +40 (35) 682 51 20

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Puteti afla toate modificarile, actualizarile si completarile aduse studiind ultima varianta a notificarii care va fi afisata pe site-ul nostru.

Totodata, va incunostintam ca informatii suplimentare se regasesc in documentele intitulate: Politica despre Cookies afisata pe site si in Procedurile noastre Interne pentru respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”, “GDPR”), pe care ni le puteti solicita in mod direct si care va vor fi comunicate prin email, in termen de 2 zile din momentul inregistrarii solicitarii.